Kółko przyrodnicze

Zajęcia socjoterapeutyczne

Kółko informatyczne w klasach I - III

Kółko informatyczne w klasach IV - VI

Kółko polonistyczno - teatralne

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla I etapu edukacyjnego (klasy I - III)

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki

Kółko plastyczne w klasach I - III

Kółko plastyczne w klasach IV - VI

Kółko artystyczne - nowoczesne formy gimnastyki

Kółko języka angielskiego

Kółko muzyczne