Home

Podsumowanie realizacji projektu "Możesz więcej

Email Drukuj PDF

Podsumowanie realizacji zajęć w ramach projektu

„indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych p. n. Możesz więcej”

W projekcie p. n. Możesz więcej” brało udział 105 beneficjentów ostatecznych. Rozkład do poszczególnych grup przedstawiał się następująco:

 

L.p.

Nazwa zajęcia

Liczba grup

Liczba uczestników ogółem

Liczba godzin łącznie

1.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

7

47 ( 13 dziewczynek, 34 chłopców)

210 godzin

2.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

7

45 ( 15 dziewczynek, 30 chłopców)

210 godzin

3.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

7

30 ( 7 dziewczynek, 23 chłopców)

210 godzin

4.

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

2

7 (2 dziewczynki, 5 chłopców)

120 godzin

5.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

3

32 (17 dziewczynek, 15 chłopców)

90 godzin

6.

Zajęcia rozwijające zainteresowanie językiem angielskim

1

8 (5 dziewczynek, 3 chłopców)

30 godzin

 

Podczas prowadzenia wyżej wymienionych zajęć wykorzystano zakupione różnorodne materiały dydaktyczne, które wpłynęły dodatkowo na atrakcyjność zajęć, a przez to lepszą koncentrację dzieci i duże zainteresowanie. Terapia prowadzona w zakresie projektu w znacznym stopniu wpłynęła na usprawnienie zaburzonych funkcji percepcyjno – motorycznych. Ułatwiła opanowanie umiejętności czytania, pisania i liczenia. Wyrobiła u dzieci motywację do nauki oraz rozbudziła zainteresowanie nią. Efektem zajęć jest także śmiałość i otwartość jaką prezentują uczniowie. Włączeni w rytm normalnej pracy chętnie podejmują zadania szkolne i na ogół samodzielnie je wykonują. Zwracają uwagę na staranność i dokładność w czasie pracy. Wykazują większą aktywność podczas lekcji. Bardziej dbają o estetykę zeszytów. Praca na zajęciach przyczyniła się do zmniejszenia doznawanych niepowodzeń, niekiedy przezwyciężenia ich, a w wielu przypadkach znacznego wyrównania braków. U dzieci, które uczestniczyły w zajęciach rozwinęła wiarę we własne możliwości, ukształtowała również pozytywny stosunek do nauki

 

Terapia logopedyczna usprawniła narządy artykulacji, poprawiła artykulację głosek, usprawniła percepcję słuchową i wzrokową oraz wykształciła słuch fonemowy.
Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej poprawiły funkcjonowanie uczniów w szkole integrując ich z grupą, w znacznej mierze wpłynęły na ich komunikację z rodzicami, nauczycielami i rówieśnikami.
Systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy spowodowało w większości skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała.
Zajęcia rozwijające zainteresowanie językiem angielskim w znacznym stopniu wpłynęły na rozwój kompetencji językowych, umożliwiających komunikację w języku obcym w szkole i poza nią. Przyczyniły się do wykształcenia umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i wykorzystywania jej w sposób twórczy. Efektem zajęć jest także śmiałość i otwartość jaką prezentują uczniowie umacniając swą motywację do dalszej nauki języka angielskiego.
Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w całościowym rozwoju tak, by na miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z sobą, ludźmi i przyrodą. Realizacja i osiągnięcie tego celu możliwe było dzięki prowadzonym różnorodnym zajęciom.

 

Стала оседать пыль "скачать бесплатно таис афинская ефремов" и вздыбленная земля.

Пока нет необходимости посвящать в это остальных.

Очевидно, о некоторых вещах Дра Марлинг не счел нужным сообщить.

Мак не обратил на все окружающие "конец византийской империи" его предметы никакого внимания для "время последних романтиков текст" него они были чем-то вроде театральных декораций.

Ведь мы с тобой никогда не были близкими друзьями.

Амнет сжал рукоятку кинжала, быстро приняв "ветер перемен слушать онлайн" сидячее положение выше по склону и не спуская глаз со шнура-удавки.

 


Dzisiaj jest: Wtorek
22 Stycznia 2019
Dzień Dziadka
Imieniny obchodzą
Anastazy, Dobromysł, Gaudencjusz,
Gaudenty, Marta, Wincenty

Do końca roku zostało 344 dni.
Zodiak: Wodnik