Home

Projekt "Wyrównaj swoje szanse"

Email Drukuj PDF

Gmina Kalwaria Zebrzydowska w terminie od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. realizuje projekt pn.: „Wyrównaj swoje szanse!”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez zwiększenie wykorzystania TIK w 8 szkołach z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u 524 uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i zwiększenia kompetencji 36 nauczycieli w zakresie szkoleń w obszarze TIK w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

Wartość projektu: 763.851,56 zł
Wnioskowane dofinansowanie (94,95 %): 725.260,31 zł
w tym dofinansowanie z UE: 649.273,82 zł
W ramach projektu planowane są następujące formy wsparcia:
a.    Zajęcia wyrównawcze:
•    klasa I-VI szkoły podstawowej
□ matematyka
□ przyroda
□ informatyka
•    klasa VII (I gimnazjum)-VIII szkoły podstawowej
□ matematyka
□ chemia
□ fizyka
□ geografia
□ informatyka
□ biologia
•    klasa II-III gimnazjum
□ matematyka
□ chemia
□ fizyka
□ geografia
□ informatyka
□ biologia
b.    Zajęcia rozwijające:
•    klasa I-VI szkoły podstawowej
□ przyroda
•    klasa VII (I gimnazjum)-VIII szkoły podstawowej
□ chemia
□ fizyka
•    klasa II-III gimnazjum
□ chemia
□ fizyka
c.    Zajęcia z programowania dla klas szkoły podstawowej
d.    Szkolenia dla nauczycieli
•    Grafika komputerowa - wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym,
w tym wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie oraz dydaktycznych serwisów internetowych.
•    Metody pracy z uczniem przy użyciu narzędzi dydaktyki cyfrowej oraz wykorzystania tablicy interaktywnej w nauczaniu matematyki i przedmiotów przyrodniczych.
Ponadto zakupione zostanie:
•    wyposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.
Do udziału w projekcie zapraszamy:
•    uczennice/uczniów 
•    nauczycielki/nauczycieli 
    Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej
    Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach
    Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach 
    Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym
    Zespołu Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach
    Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim
    Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym
    Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy do projektu  należy złożyć w Biurze rekrutacyjnym (w ww. placówkach szkolnych). Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w okresie od 18 września do 29 września 2017 r.


Regulamin rekrutacji
Deklaracja przystąpienia do projektu ucznia/uczennicy
Formularz zgłoszeniowy ucznia/uczennicy do projektu
Kryteria wyboru uczestnika projektu
Deklaracja przystąpienia do projektu nauczyciela
Formularz zgłoszeniowy nauczyciela do projektu
Oświadczenie nauczyciela o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie

 

 


Dzisiaj jest: Środa
18 Września 2019
Imieniny obchodzą
Dobrowit, Irena, Irma, Józef, Ryszarda,
Stefania, Tytus, Zachariasz

Do końca roku zostało 105 dni.
Zodiak: Panna