Home

Akcja przeciwdziałania wulgaryzmom

Email Drukuj PDF

„KULTURA I SZACUNEK TWORZĄ MÓJ POZYTYWNY WIZERUNEK”

W ramach akcji przeciwdziałania wulgaryzmom w naszej szkole prowadzone będą działania profilaktyczne, które mają na celu tworzenie klimatu sprzyjającego kulturze słowa całej społeczności szkolnej. Ważne jest, aby nie zapominać, że wzajemny szacunek i otwartość na drugiego człowieka przynoszą natychmiastowe rezultaty i sprawiają, że to co robimy daje nam większą satysfakcję i motywuje do dalszego działania.

Cele:
▪ przeciwdziałanie zjawisku wulgaryzacji języka
▪ propagowanie kultury słowa
▪ kształtowanie odpowiedzialności za język, także ojczysty
Używanie wulgaryzmów w mowie i w piśmie jest naruszeniem norm współżycia społecznego, zasad dobrego wychowania, lekceważeniem rozmówców, dowodem braku kultury.
Wulgaryzmy są także sposobem demonstrowania emocji przez osoby nie umiejące radzić sobie w trudnych, stresowych sytuacjach. Z tych powodów w naszej szkole podejmujemy następujące działania:

1) Każda klasa od IV do VIII sp oraz III gim opracuje regulamin komunikowania się z rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami, zawierający min. sposoby poprawnego komunikowania się, zasady kulturalnego wysławiania się i stosowania zwrotów grzecznościowych. Regulamin zostanie podpisany przez wszystkich uczniów i wywieszony w klasie.
Odpowiedzialni: wychowawcy klas
Termin: 5 listopada 2018

2) Każda klasa przygotuje na wystawę zorganizowaną w szkole swoje hasło promujące akcję, co najmniej dwie fraszki na temat walki z wulgaryzmami i wykona plakat dotyczący tego tematu (punkty do ligi klas).
Odpowiedzialni: wychowawcy klas
Termin: 12 listopada 2018
Wystawa plakatów i fraszek: od 13 listopada 2018

3) Na godzinie wychowawczej wskazani przez wychowawcę uczniowie przygotują referat/prezentację na temat „Jak walczyć z wulgaryzmami? Jak rozwijać kulturę słowa”
Termin: 19 listopada 2018 r. Na podstawie przedstawionych pomysłów każda klas przygotuje na powyższy temat gazetkę klasową (do 23 listopada).

 

 


Dzisiaj jest: Czwartek
18 Lipca 2019
Imieniny obchodzą
Arnold, Arnolf, Erwin, Erwina, Kamil,
Karolina, Robert, Roberta, Szymon,
Unisław, Wespazjan

Do końca roku zostało 167 dni.
Zodiak: Rak