Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

piątek, 27 listopada 2015 22:23 Administrator
Drukuj

Informacja o wyborze oferty

SIWZ zapytanie o cenę
Zał. 1-a do SIWZ
Zał. 1-b do SIWZ
Zał. 1-c do SIWZ
Zał. 1-d do SIWZ
Zał. 1-e do SIWZ
Zał. 1-f do SIWZ
Zał. 1-g do SIWZ
Zał. 1-h do SIWZ
Zał. 1-i do SIWZ
Zał. 1-j do SIWZ
Zał. 2 oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Zał. nr 2 do SIWZ
Zał. nr 3 do SIWZ
Zał. nr 5 do SIWZ umowa
Zał nr 1 do SIWZ oferta