Dokumenty szkolne

Administrator
Drukuj

Szkolne procedury postępowania w sytuacjach trudnych.

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny

Statut szkoły

Raport z ewaluacji problemowej - Szkoła Podstawowa w Kalwarii Zebrzydowskiej

Raport z ewaluacji problemowej - Gimnazjum nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Roczna charakterystyka klasy (I - III SP)

Roczna charakterystyka klasy (IV - VII SP)

Roczna charakterystyka klasy (III Gim)

Poprawiony: czwartek, 27 września 2018 20:38