Szkolny Konkurs Profilaktyczny

czwartek, 19 grudnia 2019 19:53 Administrator
Drukuj

„Wybieram marzenia, nie uzależnienia”

Organizator konkursu: pedagog szkolny mgr Anna Frasik

Cele konkursu:

  1. Zaangażowanie uczniów w działalność profilaktyczną uzależnień (palenie tytoniu, e-papierosy, picie alkoholu i napojów energetycznych oraz używanie substancji psychoaktywnych,
  2. Kształtowanie wśród uczniów prawidłowych postaw asertywności wobec zachowań ryzykownych,
  3. Podniesienie kompetencji uczniów w dziedzinie profilaktyki uzależnień i zagrożeń z nimi związanych.

Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. VI, VII i VIII
Każdy uczestnik przygotowuje plakat wykonany techniką dowolną w formacie A3
Estetycznie wykonane prace należy opatrzyć metryczką zawierającą imię, nazwisko oraz klasę.

Kryteria oceniania:
Estetyka wykonania oraz oryginalność i pomysłowość pracy.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. Główna nagroda to tablet, a pozostałe nagrody są również atrakcyjne. Wśród uczniów biorących udział w konkursie zostanie wylosowana nagroda niespodzianka.

Prace należy składać u p. pedagog do 16 stycznia 2020 r.