Przedmiotowe Systemy Oceniania

poniedziałek, 03 września 2018 18:46 Administrator
Drukuj

Klasy I - III
Edukacja wczesnoszkolna

Język polski
klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII
klasa III gim
zasady oceniania
kryteria oceniania

Język angielski
klasy I - III
klasy IV - VIII
klasa III gim
wymagania edukacyjne

Język niemiecki
klasy VII - VIII
klasy III gim

Informatyka
klasa IV
klasa V
klasa VII
klasa VIII

Zajęcia komputerowe
klasa VI

Historia
klasy IV - VI
klasy VII - VIII
klasa III gim

WOS
klasa VIII
klasa III gim

Matematyka
klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII
klasa III gim
zasady oceniania

Fizyka
Klasa VII

Klasa VIII
Klasa III gim

Chemia
klasa VII
klasa VIII
klasa III gim

Biologia
klasa V
klasa VII
klasa VIII
klasa III gim

Przyroda
klasa IV
klasa VI

Geografia
klasa V
klasa VII
klasa VIII
klasa III gim

Edukacja dla bezpieczeństwa
klasa VIII
klasa III gim

Religia
klasa I
klasa II
klasa IV
klasa V
klasa VI

Muzyka
klasy IV - VII
zajęcia artystyczne klasa III gim

Plastyka
klasy IV - VIII
zajęcia artystyczne klasa III gim

Technika
klasy IV - VI
zajęcia techniczne klasa III gim

Wychowanie fizyczne
klasy IV - VIII
klasa III gim