Przedmiotowe Systemy Oceniania

poniedziałek, 03 września 2018 18:46 Administrator
Drukuj

Klasy I - III
Edukacja wczesnoszkolna

Język polski
klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII
zasady oceniania
kryteria oceniania

Język angielski
klasy I - III
klasy IV - VIII
wymagania edukacyjne

Język niemiecki
klasy VII - VIII

Informatyka
klasa IV
klasa V
klasa VI

klasa VII
klasa VIII

Historia
klasy IV - VI
klasy VII - VIII

WOS
klasa VIII

Matematyka
klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII
zasady oceniania

Fizyka
Klasa VII

Klasa VIII

Chemia
klasa VII
klasa VIII
wymagania edukacyjne

Biologia
klasa V
klasa VII
klasa VIII

Przyroda
klasa IV
klasa VI

Geografia
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII

Edukacja dla bezpieczeństwa
klasa VIII

Religia
klasa I
klasa II
klasa IV
klasa V
klasa VI

Muzyka
klasy IV - VII
zajęcia artystyczne klasa III gim

Plastyka
klasy IV - VIII

Technika
klasy IV - VI

Wychowanie fizyczne
klasy IV - VIII

Poprawiony: środa, 18 września 2019 19:19