Przejdź do treści
szkola
Przejdź do stopki

Przedmiotowe Systemy Oceniania

Treść

Klasy I - III
Edukacja wczesnoszkolna

Język polski
klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII
zasady oceniania
kryteria oceniania

Język angielski
klasy I - III
klasy IV - VIII
wymagania edukacyjne

Język niemiecki
klasy VII - VIII

Informatyka
klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII

Historia
klasy IV - VI
klasy VII - VIII

WOS
klasa VIII

Matematyka
klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII
zasady oceniania

Fizyka
Klasa VII
Klasa VIII

Chemia
klasa VII
klasa VIII
wymagania edukacyjne

Biologia
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII

Przyroda
klasa IV

Geografia
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII

Edukacja dla bezpieczeństwa
klasa VIII

Religia
klasa I
klasa II
klasa IV
klasa V
klasa VI

Muzyka
klasy IV - VII

Plastyka
klasy IV - VIII

Technika
klasy IV - VI

Wychowanie fizyczne
klasy IV - VIII

19735