Przejdź do treści
szkola
Przejdź do stopki

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

Treść

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

1 IX 2021

Godz. 9.00 – Msza święta Klasy IV – VIII (poczet sztandarowy kl. VIII a p. M. Cimer)

Godz. 10.00 –  spotkania z wychowawcami i dyrekcją (poprzez radiowęzeł) w salach lekcyjnych; · przydział sal w tabeli poniżej, · obowiązują maseczki.

(tylko dla uczniów klas IV + jeden rodzic)

Godz. 10.00 – Msza święta klasy I –III

Godz. 11.00 - spotkania z wychowawcami i dyrekcją (poprzez radiowęzeł) w salach lekcyjnych; · przydział sal w tabeli poniżej, · obowiązują maseczki.

(tylko dla klas I + jeden rodzic).

Po Mszy św. uczniowie wracają do szkoły pod opieką wychowawców

Klasy I-III

1. Do szkoły może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.

2. Zajęcia w klasach 1-3 odbywają się w systemie jednozmianowym. Lekcje planowe klas I-III zaczynają się od godz. 8.20.

3. Ustala się dwie przerwy obiadowe: 11.20-11.35 oraz 11.45-12.00. Zapisy na stołówkę możliwe od 26 sierpnia na numer telefonu 338766348 w godzinach 8.00-15.00, a u wychowawcy od 01 do 03.09. do godz. 9:00. Rodzice klas II i III potwierdzają telefonicznie kontynuację korzystania ze stołówki. Rodzice klas I zgłaszają telefonicznie chęć korzystania dziecka ze stołówki szkolnej.

5. Wejście do szkoły dla uczniów klas I-III wraz z szatniami znajduje się od strony ulicy Mickiewicza 2ab, 3c, CKSiT (obok wejścia do świetlicy) 1ab, 3ab. Zmiana obuwia przy szatniach obok sal lekcyjnych.

6. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.

7. Na teren szkoły wchodzą wyłącznie dzieci.

8. Dziecko, poruszając się po korytarzu, zakłada maseczkę.

9. W klasach I – III nauczyciel organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut

 10. Przydział sal lekcyjnych (nauka od 2 września):

Klasa

Sala

Wejście

Szatnia

Korytarz

1a

29

CKSiT (obok świetlicy)

 

 

 

 

 

 

 

Obok sali lekcyjnej

 

 

 parter

korytarz obok sali lekcyjnej

 

 

1b

16

CKSiT (obok świetlicy)

I piętro hol

2a

36

Ul. Mickiewicza

 I piętro obok szkoły muzycznej

2b

37

Ul. Mickiewicza

3a

32

CKSiT (obok świetlicy)

I piętro przylegający korytarz

3b

33

CKSiT (obok świetlicy)

I piętro przylegający korytarz

3c

38

Ul. Mickiewicza

I piętro obok szkoły muzycznej

 

10. Uczniowie klas II a b i III c poruszają się tylko po korytarzu na pierwszym piętrze obok Szkoły muzycznej. Wyjątek stanowi przejście na salę gimnastyczną i informatyczną. Korzystanie z biblioteki szkolnej będzie możliwe w wyznaczonych  dniach i godzinach.

11. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe wydaje wychowawca w dniu 1 września (środa).

12. Świetlica funkcjonuje w godzinach 7.10-16.15, w pierwszej kolejności dla dzieci pracujących rodziców lub samotnie wychowujących z podziałem na grupy.

Klasy IV-VIII

  1. Do szkoły może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.
  2. Lekcje planowe klas VII – VIIII  zaczynają się od godz. 7.30, a klas IV – VI o godz. 8.20
  3.  Ustala się dwie przerwy obiadowe: 12.45-13.00 (IV – VI) oraz 13.45-14.00 (VII – VIII). Uczniowie w/w klas kończący zajęcia przed wyznaczonymi przerwami obiadowymi spożywają posiłek po zakończonej przerwie i po przeprowadzonej dezynfekcji stołówki przez pracownika.
  4. Zapisy na stołówkę możliwe od 26 sierpnia na   numer telefonu 338766348 w godz. 8.00-15.00, a u wychowawcy od 01 – 03. 09 . Rodzice klas IV - VIII potwierdzają telefonicznie kontynuację korzystania ze stołówki.

5. Informacja o organizacji pracy uczniów klas IV – VIII

Klasa

Sala

Wejście

Szatnia

Korytarz

4a

31

CKSiT obok świetlicy

Obok Sali lekcyjnej

 I piętro

4b

30

CKSiT obok świetlicy

Obok Sali lekcyjnej

I piętro

4c

13

  Hala sportowa

Nr 6

 I piętro hol

5a

22

Dawne gimnazjum

Nr 6

II piętro

5b

21

Dawne gimnazjum

Nr 6

II piętro

5c

23

Dawne gimnazjum

Nr 6

II piętro

6a

12

Hala sportowa

Nr 6

 

I piętro

6b

14

Hala sportowa

Nr 7

I piętro hol

7a

4

Hala sportowa

Nr 7

Korytarz od strony hali

7b

25

Dawne gimnazjum

Nr 7

II piętro

7c

24

Dawne gimnazjun

Nr 7

II piętro

8a

11

 Hala sportowa

Nr 7

I piętro

8b

18

Hala sportowa

Nr 7

I piętro

 

6. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. 

7. Po korytarzach szkolnych uczeń porusza się w maseczce..

8. Poszczególne oddziały klas mają przypisane stałe sale do realizacji zajęć szkolnych. Wyjątek wychowanie  fizycznego, grupy językowe, informatyka.

9. Uczniowie klas IV – VIII przerwy śródlekcyjne spędzają rotacyjnie w salach lekcyjnych, lub na korytarzach pod opieką nauczycieli.

10. Korzystanie z biblioteki szkolnej będzie możliwe w wyznaczonych godzinach. Podręczniki będą wypożyczane od 2 września według harmonogramu (dokładne informacje zostaną przekazane przez dziennik elektroniczny).

11. Stały kontakt z rodzicem odbywa się poprzez dziennik elektroniczny i stronę internetową szkoły.

 

23471