Przejdź do treści
szkola
Przejdź do stopki

Zamówienia publiczne

Treść

Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej od września do grudnia 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Oświadczenie wykonawcy

Specyfikacja warunków zamówienia

Formularz ofertowy

Umowa

Mięso, wędliny, drób

Produkty przemiału ziarna

Warzywa i owoce

Produkty mleczarskie

Ryby

Produkty spożywcze

Mrożonki

Tłuszcze zwierzęce i roślinne

Pieczywo

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o finansowaniu zamówienia

Wybór oferty

23464