Przejdź do treści
szkola
Przejdź do stopki

Dokumenty szkolne

Treść

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2020/21

Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej w czasie pandemii COVID-19

Regulamin określający zasady korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin wypożyczenia podręczników

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego

Szkolne procedury postępowania w sytuacjach trudnych.

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny

Statut szkoły

Zmiany w Statucie szkoły 27.08.2018 - 16.09.2019

Zmiany w Statucie szkoły 19.11.2019 r.

Raport z ewaluacji problemowej - Szkoła Podstawowa w Kalwarii Zebrzydowskiej

Raport z ewaluacji problemowej - Gimnazjum nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Roczna charakterystyka klasy (I - III SP)

Roczna charakterystyka klasy (IV - VIII SP)

23469