Aktualności

Projekt "Wyrównaj swoje szanse"

Email Drukuj PDF

Gmina Kalwaria Zebrzydowska w terminie od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. realizuje projekt pn.: „Wyrównaj swoje szanse!”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez zwiększenie wykorzystania TIK w 8 szkołach z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u 524 uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i zwiększenia kompetencji 36 nauczycieli w zakresie szkoleń w obszarze TIK w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

Więcej…
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

Email Drukuj PDF

4 września 2017

Gimnazjum i klasy VII
Godz. 900 – uroczysta Msza Święta dla uczniów
Godz. 1000 – rozpoczęcie roku szkolnego w sali widowiskowej CKSiT

Szkoła Podstawowa
Godz. 1000 – uroczysta Msza Święta dla uczniów klas I - VI
Godz. 1100 – rozpoczęcie roku szkolnego:

Klasy I – III – sala widowiskowa w CKSiT
Klasy IV – VI – górny hall w szkole

 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że 29 sierpnia 2017 r. o godz. 1700 odbędzie się zebranie rodziców dzieci  uczęszczających do przedszkola i oddziałów tzw. „0”.
Spotkanie odbędzie się w budynku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.

 

Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych

Email Drukuj PDF

 

Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dofinansowanie do projektu  pt: „Dać szanse przedszkolakom  w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.
Dzięki tym środkom od 1 września 2017 roku powstaną dodatkowo miejsca przedszkolne  dla dzieci w wieku dwa i pół do sześciu lat z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, które nie uczęszczają do przedszkoli.
W związku z powyższym od dnia 23 sierpnia do 26 sierpnia 2017 roku od godz. 8:00 do godz. 15:00 w Zespole Szkół Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach oraz w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca do nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych.
Serdecznie zapraszamy.

 

Projekt "Dać szansę przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska"

Email Drukuj PDF

Gmina Kalwaria Zebrzydowska jest beneficjentem projektu pt: „Dać szansę przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.
Celem głównym projektu jest utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci 2,5-4 letnich z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska nieuczęszczających do przedszkoli w miejscowościach: Kalwaria Zebrzydowska i Zebrzydowice oraz rozszerzenie oferty dodatkowej dla dzieci w wieku 2,5-6 lat, a także podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. Projekt obejmuje następujące zajęcia dodatkowe:  logopedyczne, Integracji Sensorycznej, korekcyjno-kompensacyjne, terapii ręki, zajęcia z psychologiem, zajęcia z pedagogiem,  zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia pływania, przyrodnicze i doświadczalne oraz rytmikę.
Miejsce realizacji projektu: Przedszkole w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach.
Czas realizacji projektu: od 15.05.2017 r. do 31.08.2018 r.
Zamierzonym efektem będzie usprawnienie dysfunkcji, uspołecznienie oraz nabycie umiejętności lepszego funkcjonowania dzieci w grupie rówieśniczej i w środowisku oraz uzyskanie szerszych kwalifikacji przez nauczycieli w tym podniesienie kompetencji zawodowych.
Kwota dofinansowania: 1 097 068,22 zł.
Wartość projektu: 1 290 668,50 zł.

W związku z powyższym od dnia 7 sierpnia do 9 sierpnia 2017 roku od godz. 8:00 do godz. 15:00 w Zespole Szkół Nr 4 im. Marii Konopnickiej   w Zebrzydowicach oraz w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego  w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie przeprowadzona rekrutacja dzieci w wieku   2,5-4 lat do nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych.
W zakładce Regulamin Rekrutacji dostępne są potrzebne dokumenty.

 


Strona 8 z 48

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 73 gości 
logo.jpg

Dzisiaj jest: Sobota
17 Marca 2018
Imieniny obchodzą
Gertruda, Harasym, Jan, Patrycjusz,
Patryk, Regina, Rena, Zbigniew, Zbyszko,
Zbygniew

Do końca roku zostało 290 dni.
Zodiak: Ryba
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama