Aktualności

Rekrutacja do Szkoły Muzycznej

Email Drukuj PDF

 

 

Informacja dotycząca przedszkola

Email Drukuj PDF

Ze względu na bezpieczeństwo naszych dzieci i konieczny czas na przygotowanie przedszkola na ponowne ich przyjęcie informuję, że na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego:
Zawiesza na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Publicznego w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w pkt. 1, zadania Przedszkola Publicznego w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor Maria Mlak

 

Program Stypendialny "Horyzonty"

Email Drukuj PDF

Jeszcze do 17-ego maja potrwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty Fundacji EFC i FRS! Horyzonty to szerokie wsparcie dla uczniów z małych miejscowości oraz rodzin o skromnych dochodach, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach. Program oferuje pomoc materialną w postaci pokrycia kosztów mieszkania i wyżywienia w bursie, nauki w szkole, zajęć w szkole językowej czy letnich i zimowych wyjazdów. Nasze Stypendium, to nie tylko wsparcie finansowe - stypendyści Horyzontów angażują się społecznie, trzymają się razem, dbają o rozwój osobisty w szkole i poza nią. Dotychczas z programu skorzystało 735 uczniów.

Szczegóły na stronie https://efc.edu.pl/programy/horyzonty

 

"JAN PAWEŁ II – PIELGRZYM KALWARYJSKI"

Email Drukuj PDF

Regulamin konkursu zorganizowanego z okazji 100. Rocznicy Urodzin Św. Jana Pawła II

 


Strona 9 z 32

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
logo.jpg

Dzisiaj jest: Czwartek
21 Stycznia 2021
Dzień Babci
Imieniny obchodzą
Agnieszka, Epifani, Jarosław,
Jarosława, Jerosława, Marcela

Do końca roku zostało 345 dni.
Zodiak: Wodnik
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama