Home

Rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego

Email Drukuj PDF

Rekrutacja uczestników projektu Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Kalwaria Zebrzydowska odbywać się będzie w okresie od 18 czerwca   do 6 lipca 2018 r.
Placówka Wsparcia Dziennego utworzona jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020- w zakresie  9 Osi Priorytetowej-  Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki i wychowania w ramach placówek wsparcia dziennego (PWD).

REKRUTACJI DZIECKA DO PLACÓWKI

DOKONUJĄ RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI SKŁADAJĄC:
FORMULARZ REKRUTACJI
ORAZ WYMAGANY KOMPLET DOKUMENTÓW 
POTWIERDZAJĄCYCH  SYTUACJĘ RODZINNĄ
(OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA, KSEROKOPIE)
Decyzję o przyjęciu dziecka do placówki podejmie Komisja Rekrutacyjna.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:
- w sekretariatach szkół podstawowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
- w  MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie od 18 czerwca – 6 lipca 2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanisławiu Dolnym Dolany.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin

Formularz rekrutacji

 


Dzisiaj jest: Sobota
7 Grudnia 2019
Imieniny obchodzą
Agaton, Ambroży, Marcin, Ninomysł
Do końca roku zostało 25 dni.
Zodiak: Strzelec