Informacja o możliwości zostawienia dziecka w klasie I i II

środa, 09 marca 2016 20:05 Administrator
Drukuj

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że 29 grudnia 2015 roku Parlament Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 35). W związku z tym:
Na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci: