Polska - mój dom

poniedziałek, 12 listopada 2018 18:44 Administrator
Drukuj

W minionym tygodniu zajęcia w świetlicy organizowane były wokół Święta Odzyskania Niepodległości. Przypomnieliśmy sobie "Katechizm polskiego dziecka" Władysława Bełzy, odśpiewaliśmy wspólnie hymn państwowy.

Rozmowy dotyczyły szacunku wobec symboli narodowych, miłości do ojczyzny. Metafora własnego miejsca w domu, własnych zabawek, pomogła dzieciom zrozumieć, czym dla każdego narodu jest własne miejsce na ziemi.

wych. Karolina Luzarowska