Przejdź do treści
szkola
Przejdź do stopki

Program stypendialny "Musicie od siebie wymagać"

Treść

Nowo powstałe Stowarzyszenie im. Świętego Jana Pawła II Patrona Kalwarii Zebrzydowskiej zachęca dzieci i młodzież z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska do udziału w programie stypendialnym "Musicie od siebie wymagać". Stowarzyszenie zostało powołane jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II i dar za patronat miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Program stypendialny "Musicie od siebie wymagać", jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych (klasy IV – VIII), którzy są zameldowani na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
Stypendium trafi do potrzebujących i będzie  wspierało zdolną, utalentowaną młodzież, dzieci z rodzin o niskich dochodach.
Stowarzyszenie im. Św. Jana Pawła II Patrona Kalwarii Zebrzydowskiej, zachęca do składania wniosków o przyznanie stypendium (wniosek i regulamin w załączniku). Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium mają: rodzice bądź opiekunowie prawni, placówki oświatowe oraz członkowie Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie  w toku postępowania rekrutacyjnego dokona  oceny złożonych wniosków, Przekazanie stypendiów nastąpi w terminie do 15 grudnia 2021r.
Na realizacje Programu Stypendialnego "Musicie od siebie wymagać", Stowarzyszenie im. Św. Jana Pawła II Patrona Kalwarii Zebrzydowskiej, otrzymało dotacje z Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
Wypełnione wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy składać drogą elektroniczną na adres - sjp2pk@gmail.com do 26 listopada 2021r. do godz. 24:00.

Więcej informacji https://tiny.pl/9csk3

Załącznik - wiosek do pobrania https://tiny.pl/9csk2

Do wydrukowanego wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć obowiązkowo następujące załączniki:
- kserokopia świadectwa z minionego (poprzedniego) roku szkolnego,
- kserokopie dyplomów i wyróżnień (z bieżącego i minionego roku szkolnego).
Powołane do życia Stowarzyszenie chce także upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II poprzez promowanie nauczania Papieża Polaka. Stowarzyszanie im. Św. Jana Pawła II Patrona Kalwarii Zebrzydowskiej, będzie prowadziło działalność charytatywną, a także podejmowało działania na rzecz osób niepełnosprawnych i organizację wolontariatu.
Stowarzyszanie będzie zajmowało się również pielęgnowaniem lokalnej tradycji i kultury, miedzy innymi poprzez organizację spotkań integrujących mieszkańców. Ważną część działania organizacji  stanowić będzie organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

81848