Przejdź do treści
szkola
Przejdź do stopki

Z historii szkoły

Treść

Nie wiadomo dokładnie jak dawno szkoła w Kalwarii istnieje, prawdopodobnie jej początki sięgają połowy XVIII wieku. Istnienie szkoły miejskiej trywialnej potwierdza dokument w języku niemieckim z roku 1812. Szkołami trywialnymi nazywano te szkoły,w których oprócz katechizmu, uczono czytania, pisania i rachunków w języku polskim. Uczono również podstaw języka niemieckiego.

Pierwszy budynek szkoły w Kalwarii Zebrzydowskiej wybudowano w I połowie XIX wieku, mieścił się po wschodniej stronie Rynku.

W roku 1890 przewodniczący miejscowej Rady Szkolnej Józef Kossowski widząc, że szkoła nie może pomieścić się w jednej sali, podjął starania, aby gmina wybudowała nową szkołę. Dzięki ofiarności kalwaryjskich mieszczan stanął w roku 1892 nowy budynek mieszczący 4 sale lekcyjne, kancelarię, dwa małe pokoiki i kuchnię na dole oraz mieszkanie dla kierownika na piętrze. Szkoła nadal była jednoklasowa – dopiero w 1907 Wysoka Rada Szkolna przekształciła ją w czteroklasową. Po I wojnie światowej budynek został odrestaurowany, zadbano także o otoczenie budynku: założono ogrodzenie, urządzono boisko szkolne, posadzono drzewa i krzewy, przeprowadzono wiele prac gospodarskich.

W latach II wojny światowej budynek szkolny został zajęty przez Niemców. Naukę potajemnie prowadzono w domach prywatnych. Po wyzwoleniu, dzięki ofiarności społeczeństwa miasta, zainteresowaniu Rady Miejskiej i subwencji państwa – doprowadzono budynek szkoły do stanu używalności – praca ruszyła normalnym trybem.

W lutym 1957 roku na ogólnym zebraniu rodziców powstaje Społeczny Komitet Budowy Szkoły. W jego skład weszły 23 osoby, przewodniczącym został Józef Marcowski – stolarz z Kalwarii. Przystąpiono do zbierania funduszy, do akcji włączyła się młodzież szkolna. Po długich dyskusjach wybrano lokalizację budynku - przy ulicy Mickiewicza.

Budowa została rozpoczęta w marcu 1962 r. Była to jedna z wielu w tym czasie „Szkół Tysiąclecia”.

Uroczyste otwarcie nowej szkoły miało miejsce 5 kwietnia 1964 r. Wzięła w nim udział licznie zgromadzona społeczność Kalwarii oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i organizacji politycznych.

Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej powstał we wrześniu 2002 roku z połączenia istniejącej od ponad 40 lat Szkoły Podstawowej i nowo wybudowanego Gimnazjum, oddanego do użytku we wrześniu 2000 roku. W lutym 2002 roku szkoła otrzymała imię Mikołaja Zebrzydowskiego - wojewody krakowskiego, założyciela i fundatora Kalwarii Zebrzydowskiej.

wykorzystano informacje z pracy o historii szkoły autorstwa p. Bogusławy Moskały

185087