Przejdź do treści
szkola
Przejdź do stopki

Dokumenty do pobrania

Treść

Przedszkole- deklaracje na dyżur wakacyjny

Pakiet startowy wakacje.docx

Informacje dodatkowe wakacje..docx

zalacznik1.2.docx

mLegitymacja

Wniosek o mlegitymacje.docx

Regulamin.pdf

Instrukcja.pdf

Przedszkole

Oświadczenie o braniu udziału w rekrutacji w poprzednim roku szkolnym

Oświadczenie o dacie urodzenia dziecka - 6 latki

Oświadczenie o dacie urodzenia dziecka - dzieci młodsze

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o zatrudnieniu jednego rodzica

Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

Klasa I

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I

Wniosek o przyjęcie do klasy I

Oświadczenie do wniosku o przyjęcie do klasy I

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I

Świetlica

Regulamin świetlicy szkolnej

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

Inne

Zwolnienie ucznia z lekcji

189263