Przejdź do treści
szkola
Przejdź do stopki

Dokumenty szkolne

Treść

Zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej 2023/2024

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2022/23

Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej w czasie pandemii COVID-19

Regulamin określający zasady korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin wypożyczenia podręczników

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego

Szkolne procedury postępowania w sytuacjach trudnych.

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny

Statut ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Statut Szkoły Podstawowej w ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Statut_Przedszkola  w ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Raport z ewaluacji problemowej - Szkoła Podstawowa w Kalwarii Zebrzydowskiej

Raport z ewaluacji problemowej - Gimnazjum nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

185087