Przejdź do treści
szkola
Przejdź do stopki

Zamówienia publiczne

Treść

https://spkalwaria.iap.pl/files/zamowienia-publiczne/wybór najkorzystniejszej oferty.pdf

https://spkalwaria.iap.pl/files/zamowienia-publiczne/Informacja z otwarcia ofert.pdf

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej od września do grudnia 2023 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Formularz ofertowy - wzór

Formularz asortymentowo-cenowy

Umowa

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

185087