Przejdź do treści
szkola
Przejdź do stopki

Zamówienia publiczne

Treść

Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej od stycznia do sierpnia 2023 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Formularz ofertowy - wzór

Oświadczenie wykonawcy

Umowa

Jaja

Mięso, wędliny, drób

Pieczywo

Produkty mleczarskie

Produkty przemiału ziarna

Produkty spożywcze

Ryby

Tłuszcze zwierzęce i roślinne

Warzywa i owoce

Warzywa i owoce przetworzone

Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowanie

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

125130