Przejdź do treści
szkola
Przejdź do stopki

Zamówienia publiczne

Treść

Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej od września do grudnia 2022 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Oferty - instrukcja

Specyfikacja warunków zamówienia - plik SWZ dostępny na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-217bb3d2-0ca7-11ed-8000-d680d39e541a

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Umowa

Jaja

Mięso, wędliny, drób

Pieczywo

Produkty mleczarskie

Produkty przemiału ziarna

Produkty spożywcze

Ryby

Tłuszcze zwierzęce i roślinne

Warzywa i owoce

Warzywa i owoce przetworzone

Informacja o środkach przeznaczonych na sfinansowanie

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

68454